Boetes

In de diverse reglementen staat vermeld wanneer het bestuur een boete kan opleggen aan de verenigingen. De boetebedragen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.
Deze laatste zijn als volgt:
  • Niet kunnen tonen van de legitimatiekaart - 2,50 euro
  • Wedstrijdkaart onvolledig invullen of niet tijdig verzenden - 4,50 euro
  • Niet opkomen voor een wedstrijd en niet tijdig verwittigen - 11,50 euro
  • Een team terugtrekken uit de competitie - 11,50 euro
  • Niet vertegenwoordigd zijn op de algemene ledenvergadering - 11,50 euro

We hebben 44 gasten en geen leden online

Sponsoren