Unie van Bedrijfstafeltennisverenigingen (UBT)

 

Toestemmingsverklaring

 

Voor het goed functioneren van onze bond willen wij je graag (laten) informeren over de verenigingen, sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen, persoonlijke percentages en soms ook foto’s van jou op internet en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij je toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

Met dit formulier geef ik ………………….…………………………… (naam) de UBT toestemming om gegevens over mij te verwerken.

Ik geef toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

  •        Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen.
  •       Publiceren van foto’s van mij op internet.
  •       Publiceren van foto’s van mij op social media.       
  •    Mijn naam gebruiken in de persoonlijke percentagelijsten op internet.       
  •       Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.
  •        Publiceren van mijn naam, telefoonnummer en e-mailadres op internet als zijnde bestuurslid van de UBT of van één van de deelnemende verenigingen.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de bond mij opnieuw om toestemming.

 

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

 

 

Naam                                        ……………………………………………………………

Geboortedatum                           …………………………………

Datum                                       …………………………………

Handtekening                         ………………………………………………………………

We hebben 106 gasten en geen leden online

Sponsoren