Driekwart eeuw UBT

Boven aan elke pagina van deze website staat Opgericht 11 september 1947 te 's-Gravenhage. Dit seizoen bestaat de UBT dus 75 jaar, ofwel driekwart eeuw. Toch wel om gepast trots op te zijn. Het zijn de leden die voor deze mijlpaal hebben gezorgd en voor hen is er dan ook in het voorjaar een jubileumgeschenk. Lees hier hoe het ooit begon en hoe het verliep.

Het is donderdag 11 september 1947. Ten huize van de heer van der Plaat wordt door een aantal verenigingen, voortkomend uit Haagse bedrijven en instellingen, de UBT opgericht. Doel was het verspelen van competitiewedstrijden en het organiseren van toernooien. Slagvaardig als men toen was werd in oktober al gestart met 14 verenigingen die samen 50 teams op de been brachten. Talloze bedrijven werden van het bestaan van de UBT op de hoogte gesteld en vele toonden ook interesse: bij de aanvang van de competitie 1948-1949 telde de UBT 37 verenigingen met maar liefst 900 leden.

Competitie en competitievormen
In de beginperiode werd de competitie gespeeld in vier heren- en twee damesklassen. Het was in die tijd ondenkbaar dat dames in de herencompetitie konden uitkomen. Later werd daar -mondjesmaat- dispensatie voor verleend. Tegen het eind van de jaren '80 vond, op initiatief van de dames, de samensmelting van de dames- en herencompetitie plaats. Voorts waren er diverse competitievormen. Eerst werd er gespeeld in afdelingen van tien of twaalf teams gedurende het hele seizoen, waarna promotie en degradatie volgde. Een ander systeem dat een tijdje werd gehanteerd, was een halve competitie gedurende de eerste helft, waarna een promotie- en een degradatieafdeling werden gevormd. Een derde vorm was het systeem van twee competities per seizoen, in afdelingen van zes, een najaars- en een voorjaarscompetitie. Beide alternatieven waren geen lang leven beschoren, uiteindelijk spelen we nu weer één competitie per seizoen.

De UBT kende van 1953 tot 1977 ook nog de zogeheten kennismakingcompetitie. Die werd gespeeld gedurende de tweede seizoenshelft en was bestemd voor de vele verenigingen en leden die zich tijdens de eerste helft hadden aangemeld. Zo kon men, spelenderwijs, vast aan het grote werk wennen.

Bekertoernooi
Niet alleen werd in 1947 in korte tijd een competitie in elkaar gezet, ook kwam er meteen een bekertoernooi. Gekozen werd toen voor het systeem met handicap: iedere vereniging kon maar één team (het hoogste) inschrijven en om het niveauverschil tussen de verschillende klassen te compenseren gold er per klassenverschil een handicap van twee punten. Dat kon oplopen tot 10 punten, wat voor de toppers wel lastig was. Maar in de finale stonden toch bijna altijd twee ereklasseteams tegenover elkaar. Na dertig jaar werd van die opzet afgestapt. Niet zozeer om het handicapsysteem, want dat had wel zijn charme. Maar het nadeel dat per vereniging maar één team kon worden ingeschreven, werd toch steeds sterker ervaren. Dus stapten we over op het systeem dat we nu spelen: in elke klasse een bekertoernooi. Voorafgaand aan de competitie zijn de poulewedstrijden, waarna via kwart- en halve finales in het voorjaar alle finales worden gespeeld, op dezelfde avond en in dezelfde zaal.

Zes- en achtkampen
Het zijn teams die de competitie spelen, je wint met z'n drieën en je verliest met z'n drieën. Toch presteert de een beter dan de ander en dat is meetbaar in de persoonlijke winstpercentages. Na de competitie komen per klasse de allerbesten samen in zes- of achtkampen. Aanvankelijk voor de dames een zes- en voor de heren een achtkamp, later werd het overal een zeskamp. Toen de UBT nog groot was kende bijvoorbeeld de laagstee klasse vier afdelingen van twaalf teams. Toen moest je wel heel sterk zijn om tot die elite te behoren. Minimaal 90%.

UBT-kampioenschappen
Bij de oprichting stelde de UBT zich als doel het verspelen van wedstrijden in competitieverband en het organiseren van toernooien. Ook dit laatste werd meteen ter hand genomen want al in 1949 waren de eerste UBT-kampioenschappen. Door de jaren heen werden hiervoor diverse speelgelegenheden gebruikt, de geschiedenis geeft zelfs aan dat ze ook eens in het Kurhaus werden gehouden. Na lange tijd in de ruimte van CWP aan de Binckhorstlaan te gast te zijn geweest ontstond de behoefte om naar een zaal met een grotere capaciteit te gaan. Een echte sporthal. Eerst werd dat die aan de Steenwijklaan, daarna de Wateringse VELO-hal en de langste tijd was het sporthal Overbosch. Toen ze daar het materiaal verwaarloosden verhuisden we naar Docos in Leiden. Weer jaren later keerden de kampioenschappen terug naar de Haagse regio. Eerst waren we te gast bij Salamanders, daarna werd het de Zoetermeerse hal van Taverzo/TTVB.

Toen de UBT nog groot was en we dus in de grote sporthallen speelden, bestonden de kampioenschappen uit vele onderdelen: dames- en herenenkel, dames- en herendubbel, gemengd dubbel en het veteranentoernooi waaraan ook ex-UBT'ers konden meedoen. Sinds lange tijd staat dit onderdeel apart op de toernooikalender en wordt gehouden in de zaal van VVV.

Naast de UBT zelf organiseren vele verenigingen toernooien, elk met een eigen opzet en eigen karakter.

Contact en website.
Vanaf het prille begin had de UBT een papieren orgaan: Contact. Lang was dit het enige communicatiemiddel. Tekstverwerkers waren er nog niet, evenals kopieermachines. Alles werd gemaakt op een schrijfmachine; in de beginjaren op stencil waarna een professionele stencilinrichting voor de productie zorgde. Later kwam die moderne apparatuur er wel en werd het echt drukwerk. Maar nog steeds, alles stond in Contact: de wedstrijdroosters, alle info van de verenigingen en vele belangrijke mededelingen. Uitslagen en standen verschenen maandelijks. En dus met vertraging van enkele weken. In 2001 zag de eerste versie van de UBT-website het levenslicht. Weliswaar alleen nog met uitslagen en standen, maar qua actualiteit een enorme vooruitgang. Tien jaar later kwam de huidige versie, met een fraaier uiterlijk en bovendien met alle informatie die ieder nodig heeft. Nog een tijdje leefden beide informatiebronnen naast elkaar, maar in 2014 rolde dan toch, na 67 jaar, het laatste nummer van Contact uit het kopieerapparaat.

We hebben 17 gasten en geen leden online

Sponsoren