Highlights uit de ALV: Marjolein Wolthoorn commissaris t&e en ruimere kalender

Naast het afscheid van Ymke Thomas als bestuurslid was er op 15 juni 2022 ook nog de formele Algemene Ledenvergadering. Lees hieronder de highlights, waaronder de benoeming van Marjolein Wolthoorn tot commissaris toernooien en evenementen en de ruimere kalender voor het komende seizoen. De berichten over HPSV en VEW waren tijdens de ALV nog niet officieel.

Rekening, verantwoording en begroting
De jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester, de competitieleider en van de commissaris toernooien & evenementen werden vastgesteld. De kascommissie had een positief oordeel over de boekhouding van de penningmeester. Ook de begroting voor het komende seizoen werd vastgesteld.

Verkiezing bestuursleden
Aftredend was voorzitter Ron de Wolf; hij stelde zich herkiesbaar en werd herbenoemd. Commissaris toernooien & evenementen Ymke Thomas zou volgens rooster ook aftredend zijn, maar trad al eerder terug. Tussen dat moment en deze ALV nam Marjolein Wolthoorn die functie waar en stelde zich nu beschikbaar; ze werd door de vergadering benoemd.

Commissies
De kascommissie bestaat nu uit Marcel Tichelaar, Peter Melet en Geurt Thomas. De samenstelling van de protestcommissie is: Cees Pater, Paul van der Bol, John Klappers en de reserves Thomas Beuman en Ruud Goutier.

Meer ruimte in de kalender
De kalender voor het komende seizoen heeft twee extra vrije weken. Daarmee is er meer ruimte voor het inhalen van uitgestelde wedstrijden. Het seizoen start op 12 september met de bekervoorronden en drie weken later begint de competitie, voorlopig tot medio december. Rond de kerstvakantie zijn de kwart- en halve finales van het bekertoernooi, waarna de competitie wordt voortgezet, tot begin april. Vervolgens zijn de bekerfinales, de promotie-degradatiewedstrijden en de zeskampen. De sinterklaasweek, de herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie zijn vrij; evenals (dat zijn die extra's) de week van 14 november en die van 6 februari.

Toernooien
Naast het door de UBT te organiseren Veteranentoernooi en de UBT-kampioenschappen staan er drie verenigingstoernooien op het programma: in juli het SALM-dubbeltoernooi, in september het Paul en Greetje lunchtoernooi en begin januari het TVZ-koppeltoernooi.

Evert Izeboud vertelde dat hij zijn VVV-wedstrijdsecretariaat heeft overgedragen aan Jos Berk.

We hebben 25 gasten en geen leden online

Sponsoren