Ymke Thomas Koninklijk onderscheiden

Bij haar afscheid op woensdag 15 juni 2022 als UBT-bestuurder werd Ymke Thomas verrast met een Koninklijke onderscheiding. Ze is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen werden haar door de Leidschendam-Voorburgse burgemeester Jules Bijl opgespeld tijdens de Algemene Ledenvergadering die voor een groot deel aan haar afscheid was gewijd. In haar eigen VVV-zaal.

In aanwezigheid van haar gezin, overige familie en diverse genodigden én natuurlijk de vergaderende verenigingen uitte burgemeester Bijl zijn grote waardering voor het vele en langdurige vrijwilligerswerk dat Ymke voor de UBT en voor haar club VVV heeft verricht. Hij duidde daarbij onder meer op haar 33-jarige bestuurscarrière als commissaris toernooien en evenementen, eigenlijk al het sportieve behalve de competitie. En benadrukte haar juiste instelling die bij het vrijwilligerswerk hoort: je doet het voor een ander. Wat eveneens geldt voor Ymke's werk voor de jeugd in haar vereniging VVV. Training geven, wedstrijden regelen voor 13 teams, contact met ouders, toernooien, samenwerking met scholen, alles op het gebied van het jeugdwerk lag in haar handen. Burgemeester Bijl sloot zijn speech af met "...dat het zijne majesteit heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau." Waarna hij Ymke de versierselen opspeldde.

 klein  lintje klein  LV lintjes overhandiging Leidschendam Ineke 19 klein

Vervolgens brachten de aanwezigen een toast uit op de zojuist gedecoreerde en was er gelegenheid om haar te feliciteren.

Dat het belang van de leden bij Ymke altijd op de eerste plaats stond, was al gememoreerd. Namens hen nam Henk Karstel het woord over en vertelde te hebben begrepen dat Ymke van de UBT'ers niets duurs hoefde, maar meer gecharmeerd zou zijn door iets persoonlijks. Met die wetenschap benaderde hij de verenigingen om van elk van hen in een boekje wensen, terugblikken en anekdotes te verzamelen, geïllustreerd met enkele foto's. Als een blijvende herinnering. Dat heeft, naar zijn zeggen, een mooi resultaat opgeleverd. Maar hij vond dat toch wat karig en stelde zich al fantaserend voor hoe in huize Thomas de invulling van een willekeurige avond zou worden besproken. En gezien de door hem verwachte niet gelijkluidende meningen komt hij nu met een waardevol compromis: een kaartspel bestaande uit 33 kaarten (voor elk bestuursjaar één) en op elke kaart een persoon of een gebeurtenis uit de UBT-familie. Gelet op haar reactie was zoiets precies wat Ymke bedoelde met 'iets persoonlijks'.  henk klein


Ook Rob Westdorp, voorzitter van VVV, zette Ymke nog even in het zonnetje. Daarbij natuurlijk de nadruk leggend op wat ze in zovele jaren voor de jeugd van de vereniging heeft gedaan. Zijn dank daarvoor onderstreepte hij met een geschenk.

Als afsluitende spreker in Ymke's richting zei Ron de Wolf, voorzitter van de UBT, dat ze haar cadeau van bestuurszijde nu nog niet krijgt. Haar wens was, evenals Jacques Koot dat kreeg bij zijn afscheid, een fotocollage van al haar relevante activiteiten. Die krijgt ze dan ook, maar die collage zou niet compleet zijn zonder enige foto's van wat er vanavond is gebeurd. Hij komt er dus wel, over een paar weken, tijdens een informeel samenzijn.

In het laatste woord, dat voor Ymke zelf was, bedankte ze ieder die aan deze mooie avond heeft bijgedragen. Terugkijkend op de afgelopen 33 jaren ziet ze een enorme ontwikkeling op het gebied van hoe we met elkaar communiceerden. In het begin samen met Piet Hartman de Contacten rondbrengen ("met de kaart van Den Haag op schoot, want ik wist toen alleen de weg van huis naar de zaal van TVM in Moerwijk"). Nu hebben we de nieuwsbrief en is de website heel normaal. Als ander voorbeeld noemde ze de uitnodigingen voor de achtkampen: de kandidaten kregen die per post, moesten een strookje invullen en daarna terugsturen. "En dat deden ze ook! Die hulp heb ik in al die jaren mogen ervaren. Ook bijvoorbeeld als er voor een toernooi in een klasse wat weinig inschrijvers waren; op mijn noodkreet gingen wedstrijdsecretarissen nog eens extra aan de slag om er een goed toernooi van te maken. Zonder die hulp en saamhorigheid, die zo kenmerkend zijn voor de UBT, had ik het nooit zo lang volgehouden."

Meer foto's in de eerstkomende nieuwsbrief.

We hebben 65 gasten en geen leden online

Sponsoren