Ymke Thomas stopt als UBT-bestuurder

Ymke Thomas heeft te kennen gegeven met haar UBT-bestuurswerk te stoppen. Dat gebeurt op 1 juni 2021. Voor het bestuur wordt dit een gemis, maar na 33 jaren Commissaris toernooien & evenementen is haar besluit ook wel begrijpelijk.

Het aftreden is gesteld op 1 juni. Dat is omdat er voorlopig geen gebruikelijke ALV is, wat natuurlijk de aangewezen gelegenheid is voor een officieel en waardig afscheid. Dat zit dus nog in het vat.

Er moet dus een opvolger komen. Die dan ook nog benoemd zou moeten worden door de ALV. Die er nog even niet is. Dat schuurt dus, ware het niet dat Ymke feitelijk tussentijds aftreedt. In de vorige ALV (van 2020) werd ze immers voor twee jaar herbenoemd. Ymke is dus nu niet aftredend, vandaar 'tussentijds'. Artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement luidt:

Als een bestuurslid tussentijds aftreedt of gedurende langere tijd zijn taak niet kan uitoefenen, kan het bestuur, ter vervulling van de opengevallen plaats, een indirect lid of erelid aanwijzen. Dit kan tot de eerstkomende ledenvergadering.

We hoeven dus niet een ALV te beleggen, alleen om een nieuwe commissaris toernooien & evenementen te benoemen. Het bestuur gaat op zoek naar een door het bestuur aan te wijzen ad interim en in de eerstkomende ledenvergadering is de benoeming. Dat lijkt ook het juiste moment om van Ymke als UBT-bestuurder afscheid te nemen.