Jan van Roon overleden

Na een langdurig ziekbed is op 23 juni Jan van Roon overleden. Jan was sinds 2015 een gewaardeerd lid van TVZ. Hij is 70 jaar geworden.